• 10 letá
  historie
 • většina
  nábytku
  skladem
 • Možnost
  prohlédnout
  nábytek
 • Výhodné ceny
  od dovozce

Luxusní zahradní nábytek HIGOLD

Doprodej zásob!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

doprava a platba  PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.a-promax.cz, www.nabytek-ratan.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.a-promax.cz, www.nabytek-ratan.cz, A-PROMAX s.r.o, U krbu 13, Praha 10, Strašnice, 10000, IČ: 27234703, DIČ: CZ27234703, zastoupený jednatelem společnosti panem Svatomírem Prokopcem.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem ( 89/2012 Sb..). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

  objednat  Objednání zboží

  dopravné   Dopravné

  práva  Spotřebitel při uplatnění záruky má

  dodání  Doručení zboží

  záruční doba Záruční doba

  vyřízení reklamace  Vyřízení reklamace

  platba  Platební podmínky

   

 

objednávka  Objednání zboží:

Objednání zboží se provádí vložením zboží do košíku, vypsáním dotazu formou elektronické pošty na daný produkt v katalogu zboží, nebo telefonicky na tel. čísle +420 773 596 198. Následně Vám bude sděleno buď telefonicky, nebo e-mailem potvrzení Vaší objednávky a budeme Vás kontaktovat o způsobu předání zboží.

 

dodání  Doručení zboží:

Doručení zboží po vložení do košíku a odsouhlasení dopravného ze strany zákazníka proběhne do 3 - 4 prac. dnů po celé ČR. V případě doručení zboží po Praze a blízkém okolí, nejpozději následující pracovní den. Doručení zboží na Slovensko proběhne do 5 pracovních dnů po odsouhlasení dopravného ze strany zákazníka.

 

platba  Platební podmínky:

a) Veškeré uváděné ceny jsou včetně DPH

b) V hotovosti při převzetí zboží - dobírkou

c) Zálohovou fakturou – proforma faktura, po obdržení částky na náš účet doručujeme zboží do 3 pracovních dnů na uvedenou adresu včetně daňového dokladu. K ceně za zboží je nutné připočíst dopravu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím.

 

dopravné  Dopravné:

V rámci Prahy je dopravné 690 Kč. Mimo Prahu, po celé ČR bude dopravné vypočítáno na základě dodaného PSČ a bude odsouhlaseno mezi prodávajícím a kupujícím. Dopravné zahrnuje nakládku i vykládku zboží na místo určení. Místem určení jsou vždy první dveře, branka z ulice. Dopravné na větší vzdálenosti a do zahraničí zajišťují externí spediční společnosti a bude vždy účtováno po vzájemné domluvě. Termín a doba dopravy budou vždy odsouhlaseny mezi prodávajícím a kupujícím.

 

záruční doba  Záruční doba:

Námi prodávané zboží má záruku 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, mechanickým poškozením věci, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém je zboží běžně používáno.

 

práva  Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení peněz

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení peněz.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

vyřízení reklamace  Vyřízení reklamace:

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu A-PROMAX s.r.o., U krbu 13, Praha 10, 100 00, Strašnice nebo přinést osobně – vždy po vzájemné domluvě. Balík - zboží musí být označeno viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, kopii, popř. originál daňového dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží připraveno k vyzvednutí na prodejně nebo po dohodě se zákazníkem odesláno zpět na jeho náklady.Doba trvání reklamace se počítá ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data převzetí nové věci.


Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.


Výdejní místo A-PROMAX s.r.o.
K Žižkovu 9, Velkoobchodní areál Vysočany, 190 00 Praha 9

(Schůzka po telefonické domluvě. Na uvedené adrese není prodejna, ale jsou pouze sklady)
© 2010-2024 A-PROMAX s.r.o. | Všechna práva vyhrazen | Copyright |