• 10 ročná
  história
 • väčšina
  nábytku
  skladom
 • Možnosť
  prezrieť
  nábytok
 • Výhodné ceny
  od dovozcu

Luxusný záhradný nábytok HIGOLD

Dopredaj zásob!


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkov webových stránok www.nabytek-ratan.cz, našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.

2. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť vás (subjekty údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.

3. Vážime si Vašu dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto už teraz postupujeme pri spracovaní osobných údajov nielen podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, ale nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadenie (EU) 2016/679, tj. všeobecnému nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostane priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.

4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:

 1. I. Obsah a účel dokumentu
 2. II. Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
 3. III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
 4. IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
 5. V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
 6. VI. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
 7. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

__________________________________________________________________________

 

II. Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

A-PROMAX s.r.o., U krbu 13, 100 00,Praha 10, IČ: 27234703, DIČ: CZ27234703 (dále jen „Správca“)

kontaktný e-mail: info@a-promax.cz kontaktný telefón: (+420) 602 317 655 , naše webové stránky: www.nabytek-ratan.cz

 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného používateľského účtu na našom webe, v súvislosti s realizáciou objednávky na internetovom obchode (tj. V súvislosti s dodaním tovaru), pri osobnom kontakte, telefonicky , písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu zopim chat, FB messenger)..

Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a najmä na sociálnych sieťach (napr. Facebook a Instagram).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. Ak ho máme zasielať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli), na to vás vždy vopred upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie "bežných osobných údajov" alebo môže ísť o osobitné kategórie údajov, tj. Citlivé údaje, keď pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, akého dopravcu ste si k doručenie tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli, pohlavie.

B. Osobitné kategórie osobných údajov ("citlivé" osobné údaje), ktoré spracovávame:

Nespracovávame žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

 

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenie zmluvných povinností

Aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednaný tovar a viesť aj s tým súvisiace komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje/p>

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, aké dopravcu ste si k doručenie tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísané. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzavretú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takejto objednávky.

Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a iných právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictvo spracovávame tieto údaje:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, aké dopravcu ste si k doručenie tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

 

Doba, po ktorú sa údaje spracúvajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

 • Oprávneným záujmom je najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacej lehoty nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
 • Oprávneným záujmom je dale priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, aké dopravcu ste si k doručenie tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli, pohlavie. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz v maile uvedený. Ak by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, ak nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte.
 • Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Ak si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy "zasielanie noviniek".

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účely súhlas potrebný nie je.

 

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Najmä sa jedná o spolupracujúce it firmy a marketingové firmy a firmy dopravcov tovaru. Sa spracovateľovi máme uzatvorené písomnej zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí. Aktuálny zoznam spracovateľov nájdete tu:

Tomáš Pavlík
Kazimíra Rudého 3809/95
767 01 Kroměříž
Česká republika
IČ: 71857061

Michal Kvarda
Valentova 1732
14900 Praha 11
IČ: 71380451

Dotcompixel s.r.o.
Kamenice 27
294 04 Dolní Bousov
Česká republika
IČ: 04196643

THINline s.r.o.
Nádražní 42/82
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 26747359
DIČ: CZ26747359
vedená Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 91182

JL Transport s.r.o.
mezinárodní kurýrní služba
Paroplavební 60
159 00 Praha 5
Česká Republika

Zásilkovna s.r.o.
se sídlem Drahobejlova 1019/27
Libeň, 190 00 Praha 9
IČ 28408306

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
Modletice 135
251 01 Říčany u Prahy
IČ: 61329266
DIČ: CZ61329266

Dimenza a.s.
U Županských 39
193 00 Praha - Horní Počernice
IČ: 271 40 831
DIČ: CZ 271 40 831

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1
IČ: 47114983

Ing. Ondřej
Presperín - FlexWeb.cz
IČO: 49508156
Adresa, fakturační adresa
Ulice: Ke kapličce 238
Město: ŘEŽ u Prahy
PSČ: 25068

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (tj. Najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na vymazanie osobných údajov (právo "byť zabudnutý")

V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).

D. Právo na obmedzenie spracovanie

V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo namietať

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.cz

 

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mailu info@a-promax.cz Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnený naozaj priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavka si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.nabytek-ratan.cz/ochrana-osobnich-udaju . Toto znenie je účinné od 25.5.2018

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkov webových stránok www.nabytek-ratan.cz, našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.

2. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť vás (subjekty údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.

3. Vážime si Vašu dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto už teraz postupujeme pri spracovaní osobných údajov nielen podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, ale nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadenie (EU) 2016/679, tj. všeobecnému nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostane priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.

4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:

 1. I. Obsah a účel dokumentu
 2. II. Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
 3. III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
 4. IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
 5. V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
 6. VI. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
 7. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

__________________________________________________________________________

 

II. Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

A-PROMAX s.r.o., U krbu 13, 100 00,Praha 10, IČ: 27234703, DIČ: CZ27234703 (dále jen „Správca“)

kontaktný e-mail: info@a-promax.cz kontaktný telefón: (+420) 602 317 655 , naše webové stránky: www.nabytek-ratan.cz

 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného používateľského účtu na našom webe, v súvislosti s realizáciou objednávky na internetovom obchode (tj. V súvislosti s dodaním tovaru), pri osobnom kontakte, telefonicky , písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu zopim chat, FB messenger)..

Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a najmä na sociálnych sieťach (napr. Facebook a Instagram).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. Ak ho máme zasielať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli), na to vás vždy vopred upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie "bežných osobných údajov" alebo môže ísť o osobitné kategórie údajov, tj. Citlivé údaje, keď pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, akého dopravcu ste si k doručenie tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli, pohlavie.

B. Osobitné kategórie osobných údajov ("citlivé" osobné údaje), ktoré spracovávame:

Nespracovávame žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

 

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenie zmluvných povinností

Aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednaný tovar a viesť aj s tým súvisiace komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje/p>

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, aké dopravcu ste si k doručenie tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísané. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzavretú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takejto objednávky.

Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a iných právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictvo spracovávame tieto údaje:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, aké dopravcu ste si k doručenie tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

 

Doba, po ktorú sa údaje spracúvajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

 • Oprávneným záujmom je najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacej lehoty nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
 • Oprávneným záujmom je dale priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, aké dopravcu ste si k doručenie tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli, pohlavie. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz v maile uvedený. Ak by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, ak nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte.
 • Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Ak si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy "zasielanie noviniek".

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účely súhlas potrebný nie je.

 

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Najmä sa jedná o spolupracujúce it firmy a marketingové firmy a firmy dopravcov tovaru. Sa spracovateľovi máme uzatvorené písomnej zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí. Aktuálny zoznam spracovateľov nájdete tu:

Tomáš Pavlík
Kazimíra Rudého 3809/95
767 01 Kroměříž
Česká republika
IČ: 71857061

Michal Kvarda
Valentova 1732
14900 Praha 11
IČ: 71380451

Dotcompixel s.r.o.
Kamenice 27
294 04 Dolní Bousov
Česká republika
IČ: 04196643

THINline s.r.o.
Nádražní 42/82
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 26747359
DIČ: CZ26747359
vedená Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 91182

JL Transport s.r.o.
mezinárodní kurýrní služba
Paroplavební 60
159 00 Praha 5
Česká Republika

Zásilkovna s.r.o.
se sídlem Drahobejlova 1019/27
Libeň, 190 00 Praha 9
IČ 28408306

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
Modletice 135
251 01 Říčany u Prahy
IČ: 61329266
DIČ: CZ61329266

Dimenza a.s.
U Županských 39
193 00 Praha - Horní Počernice
IČ: 271 40 831
DIČ: CZ 271 40 831

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1
IČ: 47114983

Ing. Ondřej
Presperín - FlexWeb.cz
IČO: 49508156
Adresa, fakturační adresa
Ulice: Ke kapličce 238
Město: ŘEŽ u Prahy
PSČ: 25068

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (tj. Najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na vymazanie osobných údajov (právo "byť zabudnutý")

V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).

D. Právo na obmedzenie spracovanie

V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo namietať

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.cz

 

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mailu info@a-promax.cz Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnený naozaj priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavka si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.nabytek-ratan.cz/ochrana-osobnich-udaju . Toto znenie je účinné od 25.5.2018


Výdajné miesto A-PROMAX s.r.o.
K Žižkovu 9, Velkoobchodní areál Vysočany, 190 00 Praha 9

(Schôdzka po telefonickom dohovore. Na uvedenej adrese nie je predajňa, sú tu iba sklady.)
© 2010-2024 A-PROMAX s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Copyright |