• 10 ročná
  história
 • väčšina
  nábytku
  skladom
 • Možnosť
  prezrieť
  nábytok
 • Výhodné ceny
  od dovozcu

Luxusný záhradný nábytok HIGOLD

Dopredaj zásob!

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

doprava a platba  PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.a-promax.cz, www.nabytek-ratan.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.a-promax.cz, www.nabytek-ratan.cz, A-PROMAX s.r.o, U krbu 13, Praha 10, Strašnice, 10000, IČ: 27234703, DIČ: CZ27234703, zastúpený konateľom spoločnosti pánom Svatomírem Prokopcem.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami Občanským zákoníkem ( 89/2012 Sb..). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami (č. 513/1991 Sb.), všetko v znení noviel.

  objednat  Objednanie tovaru

  dopravné   Dopravné

  práva  Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má

  dodání  Doručenie tovaru

  záruční doba Záručná doba

  vyřízení reklamace  Vybavenie reklamácie

  platba  Platobné podmienky

   

 

objednávka  Objednanie tovaru:

Objednanie tovaru sa vykonáva vložením tovaru do košíka, vypísaním dotazu formou elektronickej pošty na daný produkt v katalógu tovaru, alebo telefonicky na tel. čísle +420 773 596 198. Následne Vám oznámime buď telefonicky, alebo e-mailom potvrdenie Vašej objednávky a budeme Vás kontaktovať ohľadne spôsobu odovzdania tovaru.

 

dodání  Doručenie tovaru:

Doručenie tovaru po vložení do košíka a odsúhlasení dopravného zo strany zákazníka prebehne do 3-4 prac. dní po celej ČR. V prípade doručenia tovaru po Prahe a blízkom okolí najneskôr nasledujúci pracovný deň. Doručenie tovaru na Slovensko prebehne do 5 pracovných dní po odsúhlasení dopravného zo strany zákazníka.

 

platba  Platobné podmienky:

a) Všetky uvádzané ceny sú vrátane DPH

b) V hotovosti pri prevzatí tovaru- dobierkou

c) Zálohovou faktúrou- proforma faktúra, po obdržaní sumy na náš účet doručujeme tovar do 3 pracovných dní na uvedenú adresu vrátane daňového dokladu. K cene tovaru je nutné pripočítať dopravu dohodnutú medzi predávajúcim a kupujúcim

 

dopravné  Dopravné:

V rámci Prahy je dopravné 690 Kč. Mimo Prahy, po celej ČR bude dopravné vypočítané na základe dodaného PSČ a bude odsúhlasené medzi predávajúcim a kupujúcim. Dopravné zahrňuje nakládku aj vykládku tovaru na mieste určenia. Miestom určenia sú vždy prvé dvere, bránka z ulice. Dopravné na väčšiu vzdialenosť a do zahraničia zaisťujú externé špedičné spoločnosti a bude vždy účtované po vzájomnej dohode. Termín a doba dopravy budú vždy odsúhlasené medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

záruční doba  Záručná doba:

Nami predávaný tovar má záruku 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej bežným používaním, mechanickým poškodením veci, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom je tovar bežne používaný.

 

práva  Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej časti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné.

- ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu v riadnom používaní tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo vrátenie peňazí.

- ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace v riadnom používaní tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo vrátenie peňazí.

- ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny

 

vyřízení reklamace  Vybavenie reklamácie:

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní, do tejto lehoty sa nezapočítava doba pre odborné posúdenie reklamovanej vady, najneskôr bude reklamácia vybavená vrátane odstránenia vady do 30 dní. Túto lehotu je možné po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu A-PROMAX s.r.o., U krbu 13, Praha 10, 100 00, Strašnice, alebo priniesť osobne. Vždy po vzájomnom dohovore. Balík- tovar musí byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu príp. originál daňového dokladu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar pripravený k vyzdvihnutiu na predajni alebo po dohode so zákazníkom odoslaný späť na jeho náklady. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie do vyzdvihnutia zákazníkom!

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu prevzatia novej veci.

Vyhradzujeme si možnosť tlačovej chyby na našich stránkach.


Výdajné miesto A-PROMAX s.r.o.
K Žižkovu 9, Velkoobchodní areál Vysočany, 190 00 Praha 9

(Schôdzka po telefonickom dohovore. Na uvedenej adrese nie je predajňa, sú tu iba sklady.)
© 2010-2024 A-PROMAX s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Copyright |